Edebiyat Öğretmeni

Edebiyat Öğretmeni

Yazımızın asıl konusu olan edebiyat öğretmeni ve öğretmenliği ile ilgili konuşmadan önce edebiyatla ilgili konuşmakta fayda var. Edebiyat denilince akla çok geniş bir yelpazeyle hem Türk edebiyatının büyük ustaları hem de Dünya klasiklerinin yıllardır tahttan inmeyen yazarlarına kadar birçok kişi ve eserden bahsedilebilir. Tüm bu eser ve yazarların ortak yönü ise insanların akıllarında kendilerine ve eserlerine dair izler bırakmalarıdır. Aradan çok uzun yıllar geçmiş olsa da Shakespeare denildiğinde eserleri hâlâ akla geliyorsa, Peyami Safa’nın eşsiz eserleri akıllardan silinmiyorsa bu, onların içinden geçenleri en güzel şekliyle anlattıkları anlamına geliyor. Severek yaptıkları işin sonucunda da başarı kaçınılmaz bir hale geliyor..

Eğitim

Öğretmen yetiştiren bir kurum olarak edebiyat öğretmeni bölümü alan ve seçmeli derslerin yanısıra eğitim dersleri de verilmektedir. Türkçe eğitiminde okuma yeteneğini geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Cumhuriyetten önceki eğitim hali ve öğretmen yetiştiren kuruluşlar. Türkiye Cumhuriyeti eğitim düzeneğinin dayandığı temel ilkeler. Yaratıcı drama çalışmalarından Türkçe eğitiminde yararlanma yolları. Oyunun psikolojik esasları ve oyun eğitim teması. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı yahut deneyime dayalı (in formal ve non formal ) öğrenmenin tanınma süreci şu anda başlangıç aşamasındadır. Programa başlamanız için 960 saatlik yabancı dil hazırlık eğitimi mecburidir. Bu süreçte İngilizce dersleri verilmektedir.

Edebiyat Öğretmeni

Türk Dili ve Edebiyatı

Programın amacı; Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde inceleme yapabilecek insan kuvveti ve hayat boyu öğrenmeye merkezli öğrenciler yetiştirmektir. Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde araştırma çalışmaları. Türk Dili ve Edebiyatı dersi dışında Türkçe derslerine de girebilirler. Türk Dili ve Edebiyatı mezunları KPSS ile birlikte atanarak devlet okullarında öğretmen olabilirler.

Yabancı

Öğrenciler kütüphanenin delegesi olduğu her türlü yerli ve yabancı elektronik derginin eski ve yeni sayılarına ulaşabilmektedirler. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla karşılaştırmalı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde sarfedilen çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi.

Kategorilere ayrılmış 2 milyondan fazla kelime ve sözcükleri değişik aksanlarda dinleme seçeneği. Seçilen eserlerin şekil ve içerik yönünden incelenmesi; Türk Dünyası edebiyatlarının ortak ve değişik özelliklerinin tespiti. Bir hesaptan aynı anda değişik yerlerden giriş olması halinde sistem ikaz vermektedir. İki alanında hem benzer hatta değişik yönleri bulunmaktadır.

Edebiyat Öğretmeni

Öğrencilerin çağın etkileşim olanaklarından yararlanan ve teknik olanakları kullanan öğretmen adayları olarak yetişebilmeleri için programlara zorunlu bilgisayar dersleri konulmuştur. Merak edilen bölümlerden bir tanesi ise Türkçe öğretmenliği. Öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar Öne çıkan bölümlerden biride Türkçe öğretmenliği oldu. Yazılı metin türleri hakkında öğrencileri bilinçlendirme ve uygulama çalışmalarıyla öğretmen adaylarının hem öğrenen hatta öğretici şahıs olacakları bilinciyle hareket etmeleri için yazma çalışmalarının yapılması.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda alanla alakalı öğretmenlik (Formasyon Belgesi alındığında) Özel dershanelerde alanla alakalı öğretmenlik. Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik algılarının geliştirilmesi için Öğretmenlik Meslek Bilgisi programlarının duyuşsal özellikleri kazandırıcı kalitede olması gerektiği neticesine ulaşılmıştır. Sağlık hali yönünden öğretmenlik vazifesini yapmasına engel bir hali olmadığına ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alıncak sıhhat heyeti raporu.

Öğretim

Bölümde yayılan imkanlarının başında öğretim kadromuz gelmektedir. Halk şiiri ve halk hikayelerini ilköğretimin çeşitli düzeyleri için eğitsel bakış yönüyle değerlendirme. Aruz ölçüsünün Türkçe ve edebiyat öğretiminde kullanmaya yönelik çağdaş çalışma biçimleri ve yöntem geliştirmekle ilgilidir. Bu süreç edebiyat öğretmeni tarafından derste işlenir. Düzeye en münasip metinlerle edebiyat öğretmeni tarafından hazırlanan modern bir öğretim ortamı hazırlama çalışmaları. Gerekli akademik sınavlardan geçerek öğretim görevlisi olabilirler.

Aruz ölçüsünün melodisini öğretmeye yönelik çözümleme çalışmaları. Betimsel boyutun yanı sıra dilin tüketimine yönelik edimbilimsel çözümlemelerin de yapılması. Toplumda okuma alışkanlığının yaygınlaşması için yapılması gerekenler ve okuma becerisine yönelik tekniklerin incelenmesi.

Üniversite adayı öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını incelemeye başladı. Öğrencilerin tercih maratonu böylelikle başlamış oldu. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. İnsan etkeninin natural afetler üzerinde olan tesiri.

Edebiyat

Klasik edebiyat içerisinde halk bilimine kaynaklık ve malzeme teşkil edebilecek yapıtlar ve halk bilimi açısında seyahatnameler ve halk bilimi teorileri. Dünya Savaşı’nın dünyadaki ve Türkiye’deki sosyal yansımalarının edebiyata yansımasını kavrar.

Add Comment